aktuellt titlar medverkande författare tonsättare om bokbandet kontakt

Hötorgshallen. IWC replica watches

Poesi: Juris Kronbergs
Musik: Kristaps Grasis

Utgiven: 2008 (CD)
ISBN: 978-91-88152-46-6

Pris: 150:- 

H�torgshallen. och andra dikter �r den andra CD-skivan med Juris Kronbergs dikter och Kristaps Grasis musik (den f�rsta var Varg En�gd, Bokbandet 2004). P� skivan l�ser Juris Kronbergs b�de tidigare och nyare dikter. Titeldikten H�torgshallen, fr�n 1989, �r s� vitt Bokbandet vet den enda dikt om denna fantastiska plats, och har att g�ra med poetens uppv�xt i en exillettisk familj i efterkrigstidens Sverige. N�gra andra av dikterna �r fr�n 2007, till exempel den mycket uppskattade hyllningsdikten N�v�l, Povel, skriven strax efter Povel Ramels bortg�ng. Samlingens tidigaste dikt, som under m�nga �r var �f�rsvunnen�, �r fr�n 1980 och handlar om detta �rs Poesidag i Stockholm, avlyssnad p� radio i f�rorten V�rby!

H�torgshallen. och andra dikter ges ut med st�d av den lettiska statens kulturkapitalfond.

adress email