Eric Pauli Fylkeson

"Född 1950 i Bromsten, ett stadsplanebefriat municipalsamhälle utanför Sundbyberg. Är sedan 1994 bosatt i Sala. Gift på djupaste allvar med Nonno Laura sedan 1976, två vuxna barn. På 70-talet medlem i Vesuvius, Sveriges mest mytomspunna scenpoesigrupp, tillsammans med Bruno K. Öijer och Per-Eric Söder. Var mellan 1973-89 redaktör för tre kulturtidskrifter: Feber, Janus och I minne. Besitter elva års lokalpolitisk erfarenhet i nämnder och styrelser utifrån ett medlemskap i tre politiska partier (fp följt av v & s), och engagemanget fortsätter, om än på igengrodda stigar. Har sedan 1997 arbetat med skrivarundervisning, i poesi & semantik, muntlighet & mytologier, de fem första åren på Tärna folkhögskola i Västmanland och därefter på Skrivarakademin i Stockholm."

Titlar: