Miserere

Författare: Christine Falkenland
Tonsättare: Axel Englund

Utgiven: 2004 (CD)
ISBN: 91-88152-34-0
Totallängd: c:a 31 min.

Miserere är en skiva där kontaktytorna mellan poesi och musik står i centrum. Författarinnan Christine Falkenland och tonsättaren Axel Englund har låtit konstarterna föra en dialog med varandra på lika villkor, för att på så sätt nå utanför de vanliga genrebegränsningarna: en ny mening uppstår, inte enbart i poesin eller i musiken, utan i det spänningsfält som bildas mellan dem.

På skivan medverkar förutom Christine Falkenland också ensemblen Curious Chamber Players och sopranen Sara Sandström.

Dikten Miserere återfinns även i Falkenlands diktsamling Om honom på Wahlström & Widstrand förlag.

"...eftersom Christine Falkenland är en av de författare som bäst förvaltar det svenska språket lyckas hon, med mycket knappa medel och en osviklig förmåga att finna rätt ord, mäta upp mycket stora områden på själens marker."
/Dagens Nyheter om Öde (2003)