, och som en drömmande

Författare: Arne Johnsson

Utgiven: 1999 (CD)
ISBN: 91-88152-16-2

Arne Johnsson läser ett särskilt urval av sina dikter. Förord av Magnus Ringgren. Dikterna är hämtade ur samlingarna:

Förvandlingar (1985) 1,2,3
Himmelsfärd (snart grönskar alla träd) (1986) 5, 6, 7
Ett paradis, trängt (1988) 11
Dess ande kysst (1992) 14, 16
Fåglarnas eldhuvuden (1994) 19
Storm av samtidighet (1995) (Samlingsvolym som innehåller alla titlar 1985 - 1995.) 17
Marken lyste även i drömmen (1998) (Manusversion som kan skilja sig i detaljer mellan det tryckta och det lästa.) 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18

"Den viktigaste gräns som detta urval passerar, nästan i varje dikt, är den mellan dröm och vakenhet. Bilderna är skarpa och enkla, de befinner sig i ett klarvaket medvetande som samtidigt tycks drömma, forma och omforma världen."
/MAGNUS RINGGREN

I
1. Snart natt 1.43
2. invuxna övervuxna 1.25
3 att sjunka 0.57

II
4. , och som en drömmande 1.04

III
5. brev av glas och vatten 0.22
6. så om du behöver mig 0.17
7. gör inte kärleken helig 0.24
8. drömde om störtningar 1.08
9. blundar i väntan 0.37
10. i brevet: snön 0.49
11. Omhändertagande, omfamnande 2.07
12. solljus 0.53
13. ja flyter ur ängars 0.59
14. gränsar mot natt 1.04
15. stiger ut i regnet 0.48
16. öppnar sig huden 0.23
17. Ensamheten är en röst 0.40

IV
18. , och som en drömmande 1.10

V
19. efter det nyss överståndna 0.41