Hötorgshallen.

Poesi: Juris Kronbergs
Musik: Kristaps Grasis

Utgiven: 2008 (CD)
ISBN: 978-91-88152-46-6

Hötorgshallen. och andra dikter är den andra CD-skivan med Juris Kronbergs dikter och Kristaps Grasis musik (den första var Varg Enögd, Bokbandet 2004). På skivan läser Juris Kronbergs både tidigare och nyare dikter. Titeldikten Hötorgshallen, från 1989, är så vitt Bokbandet vet den enda dikt om denna fantastiska plats, och har att göra med poetens uppväxt i en exillettisk familj i efterkrigstidens Sverige. Några andra av dikterna är från 2007, till exempel den mycket uppskattade hyllningsdikten Nåväl, Povel, skriven strax efter Povel Ramels bortgång. Samlingens tidigaste dikt, som under många år var "försvunnen", är från 1980 och handlar om detta års Poesidag i Stockholm, avlyssnad på radio i förorten Vårby!

Hötorgshallen. och andra dikter ges ut med stöd av den lettiska statens kulturkapitalfond.