Själsfragment i diktformat : noteringar och reflexioner

Författare: Cilla Jahn, Gösta Jahn

Utgiven: 2008 (Bok)

En far, en dotter. Olika generationer, olika temperament, samma drivkraft att uttrycka sig. Den ene genom musik och s�ng, den andra genom konst och dikt. En samlad skatt av upplevelser, l�ngtan och sorg och en lovsång till livet.

Dessa rader möter läsaren på baksidan av boken Själsfragment i diktformat – notiser och reflexioner som kom ut på Bokbandet i augusti. Boken innehåller dikter skrivna av en far och en dotter – Gösta Jahn och Cilla Jahn. I boken finns också bilder av flera av Gösta Jahns målningar.

I förordet skriver Cilla Jahn till sin avlidne far: Som ett tack och en kärlekshandling till dig far, har jag tagit mig samman och sammanställt en far och en dotters själsfragment i diktformat.